SZERETNÉ SEGÍTENI GYERMEKE OTTHONI TANULÁSÁT?

EZ MEGTANULHATÓ!

Egy napos workshopunkon (vagy tréningünkön) megtudhatja, milyen részekből áll a tanulás, mint tevékenység, valamint gyakorlati útmutatást kaphat az eredményes tanulás eszközeiről.

Nagy – hazai és nemzetközi – tapasztalatokkal rendelkező tanulásmódszertani trénerek segítik önt ebben.

Egy hat órás szülői tréning keretében választ kaphat olyan izgalmas kérdésekre többek között, hogy:

Melyek a gyermek otthoni tanulását segítő és hátráltató tényezők?

Hogyan kelthető fel a tanulás iránti érdeklődés?

Milyen szokásrend és pszichés feltételrendszer kialakítása támogatja az eredményes tanulás? (pl. időmenedzselés, időtervezés, sorrendiség, figyelem, koncentráció, emlékezet, képzelet)

Milyen módon oldható a tanulási stressz?

Milyen tanulást segítő technikák léteznek az új ismeretek megtanulásához, a tanultak rögzítéséhez és felidézéséhez?

Kurzusaink eredményességét a szülői visszajelzések is igazolják:

„Kislányom a tanultakat jól hasznosítja, lényegesen rövidebb idő alatt végez a házi feladataival.”

„Fiam megtanulta az idejét beosztani, gazdaságosabban tanul. A felmérőkre való felkészülésnél érzi az ismétlés fontosságát.”

„Gyermekem elfogadta, hogy a tanuláshoz csendre és rendre van szükség.”

„Lányom megtapasztalta, hogy a tanulási technikákat az egyre bővülő tananyag tanulásában is jól tudja használni.”

Jelentkezés: Tanulás-tanítás Bt. elérhetőségén Kerékgyártó Éva

Képzési program leírása

A tanulás tanítása mozgásos eszközökkel

(Akkreditáció száma: PED/34-4/2020)

30 órás akkreditált továbbképzési program magyar vagy német nyelven

Tanfolyamunk témájával új utakat kíván bemutatni a tanulás tanításában. Minél többet tudunk a tanulás, azaz az agy működése és a mozgás összefüggéséről, annál több lehetőségünk nyílik mindez kihasználására, új tanítási és tanulási technikák felfedezésére, kipróbálására, melyek a hagyományos módszerek kiegészítésére szolgálnak. Tanfolyamunkon áttekintjük, mi kell az agynak, hogy tanulni tudjon, mert e tudás nélkül nem működik az új információk felvétele és elraktározása, függetlenül attól, hogy a computer, a digitális világ, vagy a könyv jelenti a tanulás forrását. Nem a testnevelés órák helyett, hanem azok mellett, a mozgásos feladatok és az asztalnál történő foglalkoztatás váltakoztatásával a résztvevők megismerik a motiváció, a figyelem, és a többi képesség fejlesztésének, tantárgyi adaptációjának lehetőségeit. A rendszeres terhelés és lazítás, a tevékenység és nyugalom váltakozása jobb regenerálódást és nagyobb teljesítményképességet biztosít.

Célunk megismertetni a tanulási stratégiák kialakításának, az önszabályozó tanulás elérésének lehetséges útjait mozgásos feladatok alkalmazásával.

Előadók, trénerek: Bruci Éva – A Kecskeméti Tanítóképző Főiskola, majd az Innsbrucki Leopold – Franzes – Egyetem végzőseként az ausztriai schwazi katolikus Paulinum Gimnázium pszichológia, pedagógia, filozófia és testnevelés szakos tanáraként, valamint a müncheni „ILE” tanulási coach végzőseként saját iskolájában és vállalkozásában tanulási coachként és edzőként tanulási problémákkal küzdő gyermekekkel foglalkozik. Az Innsbrucki Pedagógiai Főiskola keretén belül továbbképzéseket tart a tanulás módszertanáról pedagógusoknak, „A tanulás tanítása” címmel szülőknek és egyetemistáknak ad elő. Az Innsbrucki Leopold-Franzes-Universitat Sporttudomány Szakán 15 éve dolgozik előadóként.

Tagja az Oroszlány Péter Módszertani Műhelynek.

Kerékgyártó ÉvaKözoktatási szakértő, tanulásmódszertani tréner. Tagja az Oroszlány Péter Módszertani Műhelynek, a Közoktatási Szakértők Országos Egyesületének. 15 éven át Általános Művelődési Központ Igazgatójaként dolgozott, a vezetése alatt működő oktatási intézmény az első referencia helye lett a – A tanulásmódszertan tanítása – programnak. Kollégáival olyan feladatokat, gyakorlatokat építettek be tanóráikba, amelyek hol a lemaradó, máskor a kiváló képességűeket segítették továbbfejlődni. A Csányi Alapítvány tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű diákjainak több éven át tanulásmódszertant tanított. Segédkönyveket adott ki, e témában rendszeresen publikált szakmódszertani folyóiratokban. Több európai uniós oktatási pályázat megvalósításában vett részt. Felkérésre Portfóliók értékelését végezte. Az OH Távoktatásos programjával (TÁMOP 3.1.5.)is dolgozott,”A tanulás tanítása” című tanfolyamot vezette több alkalommal.

Munkáját Apáczai díjjal ismerték el.

Közel 80 intézményben tartott és folyamatosan tart, többek között tanulásmódszertani tanfolyamokat pedagógusoknak, diákoknak, szülőknek.

Tapasztalatait felhasználva trénertársával, Bruci Évával új 30 órás tanfolyamot akkreditáltatott          MAGYAR és NÉMET nyelven „A tanulás tanítása mozgásos eszközökkel” címen.

A tanulás tanítása tantárgyközi feladat, integrálása az iskolák pedagógiai programjába és a szaktárgyak tanításának módszertanába valamennyi tanító és szaktanár közös, összehangolt munkája eredményeként valósulhat meg.