Akkreditált programunk

A tanulás tanítása mozgásos eszközökkel

(Akkreditáció száma: PED/34-4/2020)

30 órás akkreditált továbbképzési program magyar vagy német nyelven

Tanfolyamunk témájával új utakat kíván bemutatni a tanulás tanításában. Minél többet tudunk a tanulás, azaz az agy működése és a mozgás összefüggéséről, annál több lehetőségünk nyílik mindez kihasználására, új tanítási és tanulási technikák felfedezésére, kipróbálására, melyek a hagyományos módszerek kiegészítésére szolgálnak. Tanfolyamunkon áttekintjük, mi kell az agynak, hogy tanulni tudjon, mert e tudás nélkül nem működik az új információk felvétele és elraktározása, függetlenül attól, hogy a computer, a digitális világ, vagy a könyv jelenti a tanulás forrását. Nem a testnevelés órák helyett, hanem azok mellett, a mozgásos feladatok és az asztalnál történő foglalkoztatás váltakoztatásával a résztvevők megismerik a motiváció, a figyelem, és a többi képesség fejlesztésének, tantárgyi adaptációjának lehetőségeit. A rendszeres terhelés és lazítás, a tevékenység és nyugalom váltakozása jobb regenerálódást és nagyobb teljesítményképességet biztosít.

Célunk megismertetni a tanulási stratégiák kialakításának, az önszabályozó tanulás elérésének lehetséges útjait mozgásos feladatok alkalmazásával.

Előadók, trénerek: Bruci Éva – A Kecskeméti Tanítóképző Főiskola, majd az Innsbrucki Leopold – Franzes – Egyetem végzőseként az ausztriai schwazi katolikus Paulinum Gimnázium pszichológia, pedagógia, filozófia és testnevelés szakos tanáraként, valamint a müncheni „ILE” tanulási coach végzőseként saját iskolájában és vállalkozásában tanulási coachként és edzőként tanulási problémákkal küzdő gyermekekkel foglalkozik. Az Innsbrucki Pedagógiai Főiskola keretén belül továbbképzéseket tart a tanulás módszertanáról pedagógusoknak, „A tanulás tanítása” címmel szülőknek és egyetemistáknak ad elő. Az Innsbrucki Leopold-Franzes-Universitat Sporttudomány Szakán 15 éve dolgozik előadóként.

Tagja az Oroszlány Péter Módszertani Műhelynek.

Kerékgyártó ÉvaKözoktatási szakértő, tanulásmódszertani tréner. Tagja az Oroszlány Péter Módszertani Műhelynek, a Közoktatási Szakértők Országos Egyesületének. 15 éven át Általános Művelődési Központ Igazgatójaként dolgozott, a vezetése alatt működő oktatási intézmény az első referencia helye lett a – A tanulásmódszertan tanítása – programnak. Kollégáival olyan feladatokat, gyakorlatokat építettek be tanóráikba, amelyek hol a lemaradó, máskor a kiváló képességűeket segítették továbbfejlődni. A Csányi Alapítvány tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű diákjainak több éven át tanulásmódszertant tanított. Segédkönyveket adott ki, e témában rendszeresen publikált szakmódszertani folyóiratokban. Több európai uniós oktatási pályázat megvalósításában vett részt. Felkérésre Portfóliók értékelését végezte. Az OH Távoktatásos programjával (TÁMOP 3.1.5.)is dolgozott,”A tanulás tanítása” című tanfolyamot vezette több alkalommal.

Munkáját Apáczai díjjal ismerték el.

Közel 80 intézményben tartott és folyamatosan tart, többek között tanulásmódszertani tanfolyamokat pedagógusoknak, diákoknak, szülőknek.

Tapasztalatait felhasználva trénertársával, Bruci Évával új 30 órás tanfolyamot akkreditáltatott  MAGYAR és NÉMET nyelven „A tanulás tanítása mozgásos eszközökkel” címen.

A tanulás tanítása tantárgyközi feladat, integrálása az iskolák pedagógiai programjába és a szaktárgyak tanításának módszertanába valamennyi tanító és szaktanár közös, összehangolt munkája eredményeként valósulhat meg.

Résztvevőknek

RÉSZTVEVŐI TÁJÉKOZTATÓ

A tanulás tanítása mozgásos eszközökkel

Képzés engedélyszáma:34/4/2020

30 órás képzés

A program tartalmának rövid ismertetése:

Kutatási eredmények igazolják, hogy a mozgás segíti a tanulást, támogatja az információk tárolását, fejleszti a koncentrációs képességet és a stressz megelőzését, illetve leküzdését.

A továbbképzés bemutatja a tanulás tanítását és ennek bővítési lehetőségeit mozgásos eszközökkel.

Ezen belül a résztvevők megismerik a tanulás folyamatának biológiai alapjait és a mozgás hatását az agy működésére.

A mozgásos feladatok és az asztalnál történő foglalkoztatás váltakoztatásával a résztvevők megismerik a motiváció, a figyelem, a képességfejlesztés és a tantárgyi adaptáció lehetőségeit.

A mozgásos módszer a tanóra átszervezését igényli, ami egy szemléletváltás eredményeként valósul meg, amit a résztvevők saját tapasztalatok útján ismerhetnek meg.

A továbbképzés előadásokra, 4-6 fős kiscsoportos és nagycsoportos munkára épül.

Záró ellenőrzés módja:

legalább 6 gyakorlatból álló feladatgyűjtemény összeállítása bármely korosztály számára, szabadon választott téma feldolgozására, a tanulás-tanítási folyamat mozgásos tevékenységgel való támogatására.

Az értékelés szempontjai:

 -az életkori sajátosságok figyelembevétele,

– a továbbképzésen megismert mozgásos gyakorlatok közül legalább három integrálása,

– a gyakorlati megvalósíthatóság.

A házi dolgozat benyújtási határideje a továbbképzést követő második hét. Terjedelme 4-5 A/4-es oldal, 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus, 1,5-ös sorköz, sorkizárt.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A részvevő

• Megismeri a tanulás biológiai alapjait.

• Tudja a motiváció és a tanulási attitűdök összefüggését.

• Képes lesz megfelelően alkalmazni a mozgásos gyakorlatokat a gondolkodásfejlesztés és a figyelemkoncentráció elősegítésére.

• Tudja a tanulási képességeket fejleszteni mozgásos gyakorlatokon keresztül.

• Ismeri a stresszkezelés mozgásos technikáit.

• Tudja és alkalmazza a megfelelő életkori sajátosságok figyelembe vételével a megfelelő tanulási stratégiákat.

• Képes a mozgásos tanítási és tanulási módszereket adaptálni a különböző szaktárgyakban

A program tartalma (modulok):

1. A képzés tartalma, követelményrendszere, ismerkedés, közösségépítés

2. Az agy, mint a tanulás szerve

3. A koncentráció képességének elsajátítása a mozgáson keresztül

4. Képességfejlesztés lehetőségei mozgásban

5. Stresszkezelés és megelőzés elmélete, a stresszoldó technikák ismertetése

6. Tantárgyi adaptáció, a megismert technikák mozgásos formájú alkalmazása a gyakorlatban

7. A képzés zárása, adaptációs lehetőségek összegzése, reflexió

A programba való bekapcsolódás feltételei:

egyetem vagy főiskolai végzettség.

szak: bármely szak

szakképzettség: óvodapedagógus, általános és középiskolai tanár, szak-és gyakorlati oktató, fejlesztő pedagógus

 A program elvégzését igazoló irat: tanúsítvány kiadására kerül sor

Megengedett hiányzás mértéke: hiányzás mértéke ne haladja meg a 10%-ot.

A képzés helyszíne: Megállapodás szerint

Oktató(k): Bruci Éva, Kerékgyártó Éva

A képzés tervezett Időbeosztása, ütemezése: 3×10 tanóra, 8 órától 16 óráig a szünetek figyelembevételével.

Dátum: Képzés megkezdése előtt min. 6 nappal

Rólunk

Tanulás – tanítás Bt. vezetése és előadói, trénerei több éves hazai és külföldi szakmai tapasztalattal rendelkeznek. Külföldön és az ország minden területén a helyi elvárásoknak megfelelően tartanak diákoknak, szülőknek, vállalatok dolgozóinak és pedagógusoknak gyakorlatorientált előadásokat, tréningeket.

Visszajelzéseik, minőségbiztosításaik garantálják azt az eredményes munkát, melyet okkal minden hallgatójuk elvár.

Kerékgyártó Éva
Bruci Éva

Aktualitások

SZERETNÉ SEGÍTENI GYERMEKE OTTHONI TANULÁSÁT?

EZ MEGTANULHATÓ! Egy napos workshopunkon (vagy tréningünkön) megtudhatja, milyen részekből áll a tanulás, mint tevékenység, valamint gyakorlati útmutatást kaphat az eredményes tanulás eszközeiről. Nagy – hazai és nemzetközi – tapasztalatokkal rendelkező tanulásmódszertani trénerek segítik önt ebben. Egy hat órás szülői tréning keretében választ kaphat olyan izgalmas kérdésekre többek között, hogy: Melyek a gyermek otthoni tanulását …

Elérhetőség

Bővebb információért vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek valamelyikén!